70. česko-slovenské farmakologické dni

22. – 24. 6. 2022
Bratislava

Úvodné slovo

Farmakologické dni 2022
22. 6. - 24. 6. 2022

Jubilejný 70. ročník farmakologických dní je organizovaný na pôde Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a venovaný 70. výročiu založenia Farmaceutickej fakulty UK.

Miestom konania konferencie bude Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Odbojárov 10, Bratislava.

Program

Vedecký program konferencie bude odrážať obsah Vašich príspevkov, hlavnými okruhmi budú tradične molekulárna a bunková farmakológia, klinická farmakológia, klinická farmácia, toxikológia a experimentálna farmakológia.

Pre účastníkov

Abstrakty

Abstrakty alebo krátke príspevky (short communications) budú publikované v anglickom jazyku vo fakultnom časopise European Pharmaceutical Journal.

Postery

Rozmer posteru je A0.

(841 šírka × 1189 mm výška)

Prednášky


Na prednášku je určený čas 15 minút, plus 5 minút diskusia.

Registrácia

Registračný poplatok zahŕňa účasť na odbornom programe a výstave firiem, konferenčné materiály, občerstvenie vrátane spoločenského večera.

Včasná registrácia (early bird)

Člen SFaS/ČSEKFT – 70 EUR
Člen SLeK* – 0 EUR
Člen SLeK** –  15 EUR
Nečlen SFaS/ČSEKFT/SLeK – 80 EUR
Študent – 55 EUR

* poplatok bez spoločenského večera
** poplatok vrátane spoločenského večera

Registrácia (regular fee)

Člen SFaS/ČSEKFT – 80 EUR
Člen SLeK* – 0 EUR
Člen SLeK** – 15 EUR
Nečlen SFaS/ČSEKFT/SLeK – 85 EUR
Študent – 66 EUR

* poplatok bez spoločenského večera
**poplatok vrátane spoločenského večera

Neskorá registrácia (late breaking fee)

Člen SFaS/ČSEKFT – 90 EUR
Člen SLeK* – 0 EUR
Člen SLeK** – 15 EUR
Nečlen SFaS/ČSEKFT/SLeK – 100 EUR
Študent – 77 EUR

* poplatok bez spoločenského večera
**poplatok vrátane spoločenského večera

Online účasť

Člen SFaS/ČSEKFT 30 EUR
Člen SLeK – 0 EUR
Nečlen SFaS/ČSEKFT/SLeK –
 35 EUR
Študent – 30 EUR

Dostupnosť

Bratislava je hlavné a rozlohou a počtom obyvateľov najväčšie mesto Slovenska. 

Bratislava leží na hranici s Rakúskom a Maďarskom, čím sa stáva jediným hlavným mestom na svete ležiacim na hranici troch suverénnych štátov.

Partneri

Exkluzívny partner

Generálny partner

Hlavný partner

Hlavný partner

Partner

Exkluzívny partner

Vystavovatelia