70. česko-slovenské farmakologické dni

22. – 24. 6. 2022
Bratislava

Úvodné slovo

Farmakologické dni 2022
22. 6. - 24. 6. 2022

Jubilejný 70. ročník česko-slovenských farmakologických dní sa bude konať v dňoch 22. 6. – 24. 6. 2022 na pôde Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Je venovaný 70. výročiu založenia Farmaceutickej fakulty UK. Konferencia sa bude konať na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Program

Vedecký program konferencie bude odrážať obsah Vašich príspevkov, hlavnými okruhmi budú tradične molekulárna a bunková farmakológia, klinická farmakológia, klinická farmácia, toxikológia a experimentálna farmakológia.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Odbojárov 10
821 08, Bratislava

Prednášky budú prebiehať v Aule fakulty (Odbojárov 10, prízemie).

Posterová sekcia v Multimediálnej miestnosti (Odbojárov 10, 1. poschodie).

Zasadnutia odborných spoločností budú v miestnostiach OSM3 a OSM4 (Odbojárov 10, 1. poschodie).

ODBOJÁROV 10, PRÍZEMIE

Streda 22.6.2022             9:30-17:30

Štvrtok 23.6.2022            8:30-17:30

Piatok 24.6.2022             8:30-12:30

Prezentovanie farmaceutických spoločností a ďalších vystavovateľov bude počas konferencie pred aulou fakulty (Odbojárov 10).

Slovenčina, čeština, angličtina

Abstrakty z FD2022 zverejnené v European Pharmaceutical Journal: https://sciendo.com/issue/afpuc/69/s1 

Káva, občerstvenie a obedy budú podávané v Multimediálnej miestnosti (MMM), Odbojárov 10, 1. poschodie.

Spoločenský večer s recepciou sa bude konať v Historickej budove Slovenskej národnej rady (Župné námestie 12, Bratislava) vo štvrtok 23.6.2022 od 18:00.

Registrácia

Registračný poplatok zahŕňa účasť na odbornom programe a výstave firiem, konferenčné materiály, občerstvenie vrátane spoločenského večera.

Včasná registrácia (early bird)

Člen SFaS/ČSEKFT – 70 EUR
Člen SLeK* – 0 EUR
Člen SLeK** –  15 EUR
Nečlen SFaS/ČSEKFT/SLeK – 80 EUR
Študent – 55 EUR

* poplatok bez spoločenského večera
** poplatok vrátane spoločenského večera

Registrácia (regular fee)

Člen SFaS/ČSEKFT – 80 EUR
Člen SLeK* – 0 EUR
Člen SLeK** – 15 EUR
Nečlen SFaS/ČSEKFT/SLeK – 85 EUR
Študent – 66 EUR

* poplatok bez spoločenského večera
**poplatok vrátane spoločenského večera

Neskorá registrácia (late breaking fee)

Člen SFaS/ČSEKFT – 90 EUR
Člen SLeK* – 0 EUR
Člen SLeK** – 15 EUR
Nečlen SFaS/ČSEKFT/SLeK – 100 EUR
Študent – 77 EUR

* poplatok bez spoločenského večera
**poplatok vrátane spoločenského večera

Online účasť

Člen SFaS/ČSEKFT 30 EUR
Člen SLeK – 0 EUR
Nečlen SFaS/ČSEKFT/SLeK –
 35 EUR
Študent – 30 EUR

Dostupnosť

Bratislava je hlavné a rozlohou a počtom obyvateľov najväčšie mesto Slovenska. 

Bratislava leží na hranici s Rakúskom a Maďarskom, čím sa stáva jediným hlavným mestom na svete ležiacim na hranici troch suverénnych štátov.

Partneri

Exkluzívny partner

Generálny partner

Odborný partner

Hlavný partner

Hlavný partner

Partner

Exkluzívny partner

Vystavovatelia
Barevne logo MGP ( bila )
a2nimalab LOGO