Kontakt

Adresa

Farmaceutická fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave
Odbojárov 65/10
832 32 Bratislava
Slovenská republika

Máte otázku?

Prosím kontaktujte nás na adrese:
fd2022@fpharm.uniba.sk