O nás

       .

ročník konferencie

0

Úvodné slovo

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

tešíme sa, že po dvoch náročných rokoch pandémie COVID-19 spojenej s obmedzením kontaktov a vynútenej organizačnej prestávky, môžeme zorganizovať 70. česko-slovenské farmakologické dni prezenčnou formou. Jubilejný 70. ročník konferencie sa bude zároveň konať v čase, kedy Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave oslavuje 70. výročie založenia. Farmakologické dni boli vždy príležitosťou pre priateľské stretnutia, výmenu vedomostí, skúseností a inšpirácie v oblasti vedeckého bádania. Veríme, že tak bude aj teraz. Program konferencie je bohatý; v tomto roku sme prijali takmer 80 abstraktov z rôznych oblastí farmakológie, vrátane experimentálnej, klinickej farmakológie a toxikológie. Teší nás záujem mladých kolegov prezentovať práce a popasovať sa s otázkami a diskusiou od hodnotiteľov v súťažných prednáškových a posterových sekciách. Dúfame, že 70. česko-slovenské farmakologické dni budú pre vás nezabudnuteľným vedeckým zážitkom, a že si z podujatia odnesiete cenné podnety pre ďalšiu vedeckú prácu.

Za organizačný výbor
doc. PharmDr. Peter Křenek, PhD.
vedúci Katedry farmakológie a toxikológie, Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave

Do konferencie ostáva:

Organizátori

Organizačný tím

doc. PharmDr. Peter Křenek, PhD.

prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH.

prof. PharmDr. Adriana Duriš Adameová, PhD.

PharmDr. Tatiana Foltánová, PhD.

PharmDr. Zuzana Kiliánová, PhD.

Mgr. Henrieta Oravcová

Elena Vilémová

Dagmar Křečková

Alexandra Striničová