Inštrukcie pre účastníkov

Prednášky

Na prednášku je určený čas 15 minút, plus 5 minút diskusia.

Postery

Rozmer posteru je max

90 cm šírka × 100 cm výška.

  • Prezentujúcich autorov prosíme, aby si pripravili prednášky v predpísanom čase, aby sa zamedzilo predlžovaniu jednotlivých sekcií, prípadne prerušeniu prednášky z dôvodu nedostatku časového priestoru.
  • Prednášky, ak nie je podľa programu určené inak, majú dĺžku 15 minút, po ktorej nasleduje 5 minútová diskusia.
  • Prednášky vo formáte Powerpoint je potrebné odovzdať najneskôr 10 minút pred začiatkom príslušnej sekcie v prednáškovej sále.
  • Prednášky zaradené do súťaže budú hodnotené predsedajúcimi jednotlivých sekcií a následne vyhodnotené komisiou. Bude vybraná jedna víťazná prednáška. Cena za najlepšiu prednášku bude odovzdaná počas spoločenského večera.
  • Panely na postery majú využiteľnú plochu max. 90 cm šírka x 100 cm výška. Prosím, aby ste svoje postery prispôsobili týmto rozmerom.
  • Postery bude možné zavesiť už v stredu 22.6. 2022 v miestnosti, ktorá bude určená na posterovú prezentáciu. Materiál na fixovanie posterov bude k dispozícii.
  • Samotná posterová sekcia sa koná vo štvrtok 23.6. 2022 medzi 11:00-12:00. Prosíme prezentujúcich autorov, aby boli v tomto čase pri posteroch k dispozícii pre diskusiu.
  • Postery zaradené do súťaže budú hodnotené dvoma dvojčlennými komisiami. Prosíme sútažiacich, aby boli pripravení v časovom úseku max 3 minút odprezentovať poster komisii. Každá komisia určí jedného víťaza na stretnutí komisie vo štvrtok 23.6. o 15:30. Ceny za najlepší poster budú odovzdané počas spoločenského večera.
  • Na adresu, ktorú ste uviedli pri registrácii Vám bude zaslaný link pre pripojenie cez MS Teams.
  • Účastníci, ktorí majú poster online, prosím, pošlite PDF posteru na adresu fd2022@fpharm.uniba.sk do 15.6.2022.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Odbojárov 10
821 08, Bratislava

Prednášky budú prebiehať v Aule fakulty (Odbojárov 10, prízemie).

Posterová sekcia v Multimediálnej miestnosti (Odbojárov 10, 1. poschodie).

Zasadnutia odborných spoločností budú v miestnostiach OSM3 a OSM4 (Odbojárov 10, 1. poschodie).

ODBOJÁROV 10, PRÍZEMIE

Streda 22.6.2022             9:30-17:30

Štvrtok 23.6.2022            8:30-17:30

Piatok 24.6.2022             8:30-12:30

Prezentovanie farmaceutických spoločností a ďalších vystavovateľov bude počas konferencie pred aulou fakulty (Odbojárov 10).

Slovenčina, čeština, angličtina

Abstrakty z FD2022 zverejnené v European Pharmaceutical Journal: https://sciendo.com/issue/afpuc/69/s1 

Káva, občerstvenie a obedy budú podávané v Multimediálnej miestnosti (MMM), Odbojárov 10, 1. poschodie.

Spoločenský večer s recepciou sa bude konať v Historickej budove Slovenskej národnej rady (Župné námestie 12, Bratislava) vo štvrtok 23.6.2022 od 18:00.