Abstrakty

Formát abstraktu
(v anglickom jazyku)

Zasielanie abstrakov bolo ukončené.

Akceptované abstrakty budú publikovanné v anglickom jazyku v European Pharmaceutical Journal (indexovaný v SCOPUS). V prípade záujmu autori môžu publikovať v EPJ tiež krátky príspevok v anglickom jazyku. Jeden účastník môže mať viac príspevkov.

Formát krátkeho príspevku (short communication)

Short communications are concise articles that are limited in their extent. For EPJ the extend is defined as no longer than 1200 words (2 double spaced pages).

Authors must include a statement about the word count in their submission.

A short communication also has a different structure than a regular article, usually without separation between the sections.

The SC paper should contain an abstract, main body and references, and contain no more than 6 figures or tables, combined. The abstract in SC is limited to 100 words. The number of references shall be not more than 10.

A guide to estimating paper length is as follows:

Estimate equivalent number of words for figures/tables/equations as:
One column wide (7.5 cm) figures/tables: 20 words per cm height
Two column wide (15 cm) figures/tables: 40 words per cm height
Equations: 20 words for each equation

Example (3 page short communication): https://doi.org/10.1515/afpuc-2017-0012

Short communications do not cover in detail background information about the problems treated, rather they provide key pointers to the reader. The work reported needs to be technically sound, innovative, and significantly unique, advancing the state of the art. The main driving principle is the novelty. Conference committee reserves the right to select those contributions which best comply with the following requirements:
Peer review results (short cycled)
Novelty
Impact to the state-of-the art.

Our intent is to keep the review time for ShortComs short. All over that, authors are encouraged to submit their SC by April 20, 2022.

Slide
Miesto konania konferencie

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Odbojárov 10
821 08, Bratislava

Prednášky budú prebiehať v Aule fakulty (Odbojárov 10, prízemie).
Posterová sekcia v Multimediálnej miestnosti (Odbojárov 10, 1. poschodie)
Zasadnutia odborných spoločností budú v miestnostiach OSM3 a OSM4 (Odbojárov 10, 1. poschodie)

Slide
Registrácia
(Odbojárov 10, prízemie)

Streda 22.6.2022       9:30-17:30
Štvrtok 23.6.2022      8:30-17:30
Piatok 24.6.2022       8:30-12:30

Slide
Prezentovanie farmaceutických spoločností

Prezentovanie farmaceutických spoločností a ďalších vystavovateľov bude počas konferencie pred aulou fakulty (Odbojárov 10).

Slide
Stravovanie

Káva, občerstvenie a obedy budú podávané v Multimediálnej miestnosti (MMM), Odbojárov 10, 1. poschodie.

Spoločenský večer s recepciou sa bude konať v Historickej budove Slovenskej národnej rady (Župné námestie 12, Bratislava) vo štvrtok 23.6.2022 od 18:00.

Slide
Jazyky konferencie

Slovenčina, čeština, angličtina

Slide
Abstrakty

Abstrakty budú publikované v časopise European Pharmaceutical Journal https://sciendo.com/journal/afpuc.

previous arrow
next arrow