Registrácia

Online registrácia skončila.

Registračný poplatok zahŕňa účasť na odbornom programe a výstave firiem, konferenčné materiály, občerstvenie vrátane spoločenského večera.

Účastníci zo zahraničia (Česká republika) môžu uhradiť poplatok na mieste v hodnote podľa dátumu registrácie.

Podklady k platbe:

  • IBAN: SK84 8180 0000 0070 0008 3012
  • Variabilný symbol: 092022
  • do poznámky pre prijímateľa uveďte svoje meno a skratku FD
  • povinnosť uskutočniť platbu do 7 dní po registrácii
Včasná registrácia (early bird)

Člen SFaS/ČSEKFT – 70 EUR
Člen SLeK* – 0 EUR
Člen SLeK** –  15 EUR
Nečlen SFaS/ČSEKFT/SLeK – 80 EUR
Študent – 55 EUR

* poplatok bez spoločenského večera
** poplatok vrátane spoločenského večera

Registrácia (regular fee)

Člen SFaS/ČSEKFT – 80 EUR
Člen SLeK* – 0 EUR
Člen SLeK** – 15 EUR
Nečlen SFaS/ČSEKFT/SLeK – 85 EUR
Študent – 66 EUR

* poplatok bez spoločenského večera
**poplatok vrátane spoločenského večera

Neskorá registrácia (late breaking fee)

Člen SFaS/ČSEKFT – 90 EUR
Člen SLeK* – 0 EUR
Člen SLeK** – 15 EUR
Nečlen SFaS/ČSEKFT/SLeK – 100 EUR
Študent – 77 EUR

* poplatok bez spoločenského večera
**poplatok vrátane spoločenského večera

Online účasť

Člen SFaS/ČSEKFT 30 EUR
Člen SLeK – 0 EUR
Nečlen SFaS/ČSEKFT/SLeK –
 35 EUR
Študent – 30 EUR